หน้าหลัก

โปรดอ่าน!!
แนวทางการ ปฏิบัติในการขอ user ในระบบ(คลิกที่รูป เพื่อขยาย)
ระบบนี้ไม่รองรับการขอ user
   1.นายทะเบียน หน่วยบริการ เจ้าหน้าที่ทะเบียน และ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ (ดาวโหลดตัวอย่างหนังสือคำขอ) (ดาวโหลดแบบฟอร์ม)
   2.user ระบบการออกหนังสือรับรองการเกิด (ดาวโหลดแบบฟอร์ม)
ซึ่งสามารถขอได้จากคุณ ประทิน อิ่มสุขศรี Email: pratin.e@nhso.go.th
แบบฟอร์มการขอ username password
>>ดาวโหลดแบบฟอร์ม.

คู่มือการใช้งานโปรแกรม ......
>>ดาวโหลดคู่มือ.
อีเมลล์ ของแต่ละท่านต้องไม่ซ้ำกัน - แนบสำเนาบัตรปชช. - แบบฟอร์มขอ username ลงลายเซนต์ผู้บริหาร
หากท่านไม่ได้รับอีเมลล์ตอบกลับ สามารถตรวจสอบได้ที่ "อีเมลล์ขยะ" หรือ "junk mail" หรือติดต่อเจ้าหน้าที่
ใช้ได้ดีกับ Firefox version 10 ขึ้นไป และ Chrome version 10 ขึ้นไป และ internet explorer version 10 ขึ้นไป