Latest news

เป็น WebSite ในการขอ Userตรวจสอบสิทธิเท่านั้น (ไม่สามารถขอuserเพื่อใช้กับระบบอื่น ๆ ของ สปสช.ได้)

ขอแนะนำการใช้งาน
- ต้องแนบไฟล์หนังสือราชการที่ขอมาด้วยเท่านั้นถึงจะอนุมัติให้ใช้ระบบตรวจสอบสิทธิ
- ตรวจสอบรายชื่อจากเมนู ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิตรวจสอบสิทธิ ก่อน เพื่อไม่ต้องขอข้อมูลซ้ำซ้อน
- ทางสปสช.เขต จะ ไม่แจังกลับ ว่าอนุมัติ User แล้ว ผู้ขอสามารถตรวจสอบได้จากเมนูค้นหาหนังสือราชการ/รายชื่อขอUser
- รายที่ทาง สปสช. อนุมัติแล้ว สามารถใช้บัตร Smart Card เพื่อตรวจสอบสิทธิได้
(การขอ Pin Code 4 หลัก ต้องนำบัตรประชาชนไปสำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอที่อยู่ แล้วแจังความประส่งค์ขอ Pin Code 4 หลัก)
- สปสช.เขต 2 จะดำเนินการรวบรวมส่ง สปสช.ส่วนกลางเพื่อออกให้สิทธิ(User) ในวัน อังคาร กับ วันพฤหัสบดี
- หน่วยบริการจะได้การ อนุมัติ / และแสดงรายชื่อตอบรับ ใน 1-2 วันถัดมาจากรอบที่ส่ง สปสช.ส่วนกลาง
*** ตัวอย่างหนังสือราชการที่ขอ UserPassword [ไม่ต้องระบุเลข 13 หลักในหนังสือนะครับ ] *** คลิ๊ก->ตัวอย่างหนังสือ
หน่วยบริการที่ขอรับการอนุมัติสิทธิการตรวจสอบสิทธิ ไม่ผ่านการตรวจสอบ/บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน [ ต้องแก้ไขตามรายการที่ปรากฏ ]
หน่วยบริการHOSNAMEเลขที่หนังสือวันที่วันที่ยื่นเรื่องการดำเนินงานรายการแก้ไขสิ่งที่ต้องแก้ไข
11163โรงพยาบาลพิชัยที่ อต ๐๐๓๒.๓๐๖/ พิเศษ2018-02-012018-02-01 16:01:17ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขกรุณาแนบหนังสือราชการด้วยครับ ที่แนบมาเป็นสำเนาบัตรประชาชนครับ
07342โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกกโก่ ตำบลแม่กาษาตก.0332.1/182018-01-232018-01-24 11:52:20ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขหนังสือราชการ ไม่ได้ลงลายมือชื่อจริง กรุณาเซนต์ชื่อแล้วส่งแนบมาใหม่นะครับ ติดต่อ 090 197 5166
10723โรงพยาบาลแม่สอดที่ ตก 0032.009/22018-01-092018-01-09 14:28:39ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขกรอกรายชื่อ และรายละเอียดผู้ขอไม่ครบ แก้ไข คลิ๊ก->รูปวิธีแก้ไข
07553โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตายมพล0432.301/21482017-11-302017-12-28 19:22:46ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขกรอกรายชื่อ และรายละเอียดผู้ขอไม่ครบ แก้ไข คลิ๊ก->รูปวิธีแก้ไข :: และหนังสือต้องลงลายมือชื่อจริง ๆ
11162โรงพยาบาลบ้านโคกอต0027.305/7162017-11-232017-11-23 16:29:18ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขกรุณากรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ขอสิทธิให้ครบทุกครับ ติดต่อ 090 197 5166
07589โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหมื่นรามพล.0732.1-07/1792017-11-132017-11-13 14:17:55ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขไฟล์แนบเสีย กรุณาแก้ไข และแนบไฟล์มาใหม่ครับ ( เปิดไฟล์ไม่ไ้ด้ครับ มีรหัสผ่าน...)
07606โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กพล 0932.05-1/2312017-10-302017-10-30 14:21:14ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขกรอกรายชื่อ และรายละเอียดผู้ขอไม่ครบ แก้ไข คลิ๊ก->รูปวิธีแก้ไข หรือ โทร 090 197 5166
10722โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ ตก 0032.2/35672560-10-162017-10-24 16:29:23ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขกรอกรายชื่อ และรายละเอียดผู้ขอไม่ครบ แก้ไข คลิ๊ก->รูปวิธีแก้ไข หรือ โทร 090 197 5166
07403โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกงสท0332.01/1832017-10-182017-10-18 10:34:49ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขไม่กรอกรายการรายชื่อผู้ขอ โปรดแก้ไข คลิ๊ก->รูปวิธีแก้ไข
07268โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานห้วยเดื่อ ตำบลโป่งแดงตก ๐๑๒๗.๑๑๗/๑๗๗2017-09-282017-09-28 14:13:04ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขหนังสือ ไม่ได้ลงลายมือชื่อจริง กรุณาแนบเอกสารที่ลงลายมือชื่อจริงครับ
10613โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุชเทียน ที่ พล 0832.012/2022017-09-252017-09-26 13:55:43ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขไม่กรอกรายชื่อ และรายละเอียดผู้ขอ แก้ไข คลิ๊ก->รูปวิธีแก้ไข หรือ โทร 090 197 5166
11163โรงพยาบาลพิชัยที่ อต ๐๐๓๒.๓๐๖/ พิเศษ2017-08-072017-08-08 13:57:18ดำเนินการเรียบร้อยต้องกลับแก้ไขกรุณาแนบหนังสือราชการด้วยครับ ที่แนบมาเป็นสำเนาบัตรประชาชนครับ
07761โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงขวาง ตำบลน้ำชุนพช 0232.1/15.2/ 752017-08-032017-08-07 12:16:48ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขไม่กรอกรายชื่อ และรายละเอียดผู้ขอ แก้ไข คลิ๊ก->รูปวิธีแก้ไข
หน่วยบริการที่ขอรับการอนุมัติสิทธิการตรวจสอบสิทธิ
หน่วยบริการHOSNAMEเลขที่หนังสือวันที่ไฟล์เอกสารแนบวันที่ยื่นเรื่องรายการแก้ไขการดำเนินงาน
07535โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่พล.0332.06-3/332018-02-1919-2-61-07535.pdf2018-02-19 12:27:20รอตรวจสอบส่งคำขอ
07428โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากคะยาง ตำบลบ้านแก่งสท 0432.1/10.1/342018-02-165a867a9a50079.pdf2018-02-16 14:26:33รอตรวจสอบส่งคำขอ
10676โรงพยาบาลพุทธชินราชพล 0032.131/13762018-02-1510676(1).pdf2018-02-16 14:24:36รอตรวจสอบส่งคำขอ
10724โรงพยาบาลสุโขทัยสท 0032.2/7742018-02-14IMG_20180214_0001.pdf2018-02-14 11:20:04เรียบร้อยส่งคำขอ
11163โรงพยาบาลพิชัยที่ อต ๐๐๓๒.๓๐๖/ พิเศษ2018-02-01Scan3 (1).pdf2018-02-01 16:01:17ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
07342โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกกโก่ ตำบลแม่กาษาตก.0332.1/182018-01-23ขอUsername(1).pdf2018-01-24 11:52:20ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
07847โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าหญ้า ตำบลแคมป์สน1132.1.02/152018-01-19หนังสือขอ userและpassword สปสช(1).PDF2018-01-20 15:42:36เรียบร้อยส่งคำขอ
10723โรงพยาบาลแม่สอดที่ ตก 0032.009/22018-01-09ขอรหัสตรวจสอบสิทธิ รพ.แม่สอด.pdf2018-01-09 14:28:39ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
07553โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตายมพล0432.301/21482017-11-30ปลดสิทธิ์(1).pdf2017-12-28 19:22:46ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
11162โรงพยาบาลบ้านโคกอต0027.305/7162017-11-23us.pdf2017-11-23 16:29:18ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
07589โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหมื่นรามพล.0732.1-07/1792017-11-13CCI14112560.pdf2017-11-13 14:17:55ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
07606โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กพล 0932.05-1/2312017-10-3007606(1).pdf2017-10-30 14:21:14ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
10722โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ ตก 0032.2/35672560-10-16หนังสือขอรหัส 10722_เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ.pdf2017-10-24 16:29:23ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
07403โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกงสท0332.01/1832017-10-18แอนนา ศรีสว่าง.pdf2017-10-18 10:34:49ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
07268โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานห้วยเดื่อ ตำบลโป่งแดงตก ๐๑๒๗.๑๑๗/๑๗๗2017-09-28ขอรหัสตรวจสอบสิทธิ์(1).pdf2017-09-28 14:13:04ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
10613โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุชเทียน ที่ พล 0832.012/2022017-09-25สอบ.นุชเทียน ขอUser Passwordสำหรับตรวจสอบสิทธิ์.pdf2017-09-26 13:55:43ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
07761โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงขวาง ตำบลน้ำชุนพช 0232.1/15.2/ 752017-08-03ขอ User สปสช.1.pdf2017-08-07 12:16:48ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
หน่วยบริการที่ขอรับการอนุมัติสิทธิการตรวจสอบสิทธินั้น [อยู่ระหว่างการดำเนินการ ]
หน่วยบริการที่ขอรับการอนุมัติสิทธิการตรวจสอบสิทธินั้น ได้ดำเนินการให้สิทธิเรียบร้อยแล้ว.. [ แสดงข้อมูลย้อนหลังไป 7 วันเท่านั้น ]
หน่วยบริการHOSNAMEเลขที่หนังสือวันที่ไฟล์เอกสารแนบวันที่ยื่นเรื่องการดำเนินงาน
07844โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแดง ตำบลเขาค้อพช 1132.1.05/292018-02-0207844_U_P.pdf2018-02-12 20:24:56ดำเนินการเรียบร้อย
11158โรงพยาบาลตรอนอต 0032.301.8/0992018-02-12img153.pdf2018-02-12 11:54:19ดำเนินการเรียบร้อย

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก

©2016 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก